Shinrin-Yoku-p12

Definition of Shinrin-Yoku; Yoshifumi Miyazaki’s book, “Shinrin-Yoku: The Japanese Art of Forest Bathing”
cover; published by Timber Press